LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VIẾNG, TƯỞNG NIỆM ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG SISAVATH KEOBOUNPHANH

LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

VIẾNG, TƯỞNG NIỆM ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG

 SISAVATH KEOBOUNPHANH


           2.jpg

          Bàn thờ Đại tướng  Sisavath Keobounphanh ở Đại sứ quán CHDCND Lào tại Việt Nam.

 

Đồng chí Đại tướng Sisavath Keobounphanh, đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1950, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa I đến khóa VIII; nguyên Bí thư Trung ương Đảng khóa III, IV; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị các khóa IV, VI, VII, VIII; nguyên Ủy viên Bộ Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Lào, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào; nguyên Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ An ninh, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Bí thư - Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông - Lâm nghiệp, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, đã từ trần ngày 12-5-2020.                                                                                     Ngày 13-5-2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi Điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước. Toàn văn bức Điện như sau:                                                                                                      

Chúng tôi vô cùng xúc động và bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn được tin đồng chí Đại tướng Sisavath Keobounphanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước từ trần ngày 12 tháng 5 năm 2020.

 Thay mặt Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, nhân dân Lào và gia quyến đồng chí Sisavath Keobounphanh lời chia buồn sâu sắc nhất.

           Đồng chí Sisavath Keobounphanh, Nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào, một trong những vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Lào, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển phồn vinh của đất nước Lào.
            Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đánh giá cao những cống hiến to lớn của đồng chí Sisavath Keobounphanh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Lào trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào ngày nay.

           Đồng chí Sisavath Keobounphanh từ trần là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và gia quyến. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mất người Bạn, người đồng chí anh em vô cùng thân thiết, đã có nhiều đóng góp hết sức quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

        Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tin tưởng Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em và gia quyến đồng chí Sisavath Keobounphanh sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát to lớn này, tiếp tục công cuộc xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển phồn vinh.

        Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sang Lào dự Quốc tang  đồng chí Sisavath Keobounphanh. Ngày 15-5, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đến Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Sisavath Keobounphanh. Tham gia Đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ và một số cơ quan bộ, ngành, đoàn thể, chính trị-xã hội và thành phố Hà Nội. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Sisavath Keobounphanh”. Sau lễ viếng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã xúc động ghi sổ tang, nội dung có đoạn viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Sisavath Keobounphanh, Nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển phồn vinh của đất nước Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đã gửi vòng hoa đến viếng đồng chí Sisavath Keobounphanh.

Đồng chí Sisavath Keobounphanh từ trần là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em và gia quyến. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mất một người Bạn lớn, người đồng chí anh em vô cùng thân thiết, đã có nhiều đóng góp hết sức quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào”.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang bày tỏ niềm xúc động và thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến viếng, gửi vòng hoa và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Đại tướng Sisavath Keobounphanh, thể hiện tình cảm đặc biệt, hiếm có, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc. Đại sứ nhấn mạnh, đồng chí Sisavath Keobounphanh là nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng, là đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, một trong những nhà lãnh đạo - chỉ huy quân sự tài ba của lực lượng vũ trang Lào, đã suốt đời hy sinh phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước Lào ngày nay; người có công lao to lớn trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam.

Cùng ngày, các Đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào, Hội LHPN Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Ban Liên lạc QTNCGVN giúp cách mạng Lào và các bộ, ban, ngành của Trung ương, địa phương đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Sisavath Keobounphanh Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam.


3.jpg

 

               Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước, tổ chức hữu nghị quốc tế CHXHCNVN 

   do phó thủ tướng thường trực Trương hòa Bình dẫn đầu đến viếng Đại tướng Sisavat Keo Bounphanht


            4.jpg


      Đoàn đại biểu BLL Toàn quốc QTN&CGQSVN giúp CM Lào do thiếu tướng, Trưởng ban Huỳnh Đắc Hương

                             Dẫn đầu đến viếng Đại tướng Sisavat Keo Bounphanht.


       Tin và ảnh: HÀ NAM

  • Bản quyền thuộc: Ban Liên lạc toàn quốc Quân tình nguyện & Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào
  Địa chỉ: Số 79-81 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  Địa chỉ ban biên tập: Số 1 An Dương, Quận Tây Hồ, Hà Nội
  Hộp thư điện tử: banbientapwqtn@gmail.com
  Trưởng ban Biên tập: Chuyên viên cao cấp Lê Mai
  Phó trưởng ban Biên tập: Thạc sỹ, Đại tá  Nguyễn Quốc Chinh
  Thư ký ban Biên tập: Đại tá Nguyễn Hữu Đức
  Quản trị Website : Trung tá Bùi Minh Sơn
 • Số người đang online: : 14
  Tổng số lượt truy cập: 277142
  Copyright @ 2016. Designed by DTC