Quyết định của BLLQTN&CGQSVN giúp Lào TP Hà Nội về việc thành lập BLL QTN khối cơ quan và trực thuộc BTLMT 31

BAN LIÊN LẠC QUÂN TÌNH NGUYỆN VÀ                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  CHUYÊN GIA QUÂN SỰ VIỆT NAM                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              GIÚP LÀO –  TP HÀ NỘI

           Số:  03 - QĐ / BLL – QTN Lào.

                                                                                   Hà Nội, ngày 24  tháng  7  năm 2019.

 

          - Căn cứ vào Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào, thành phố Hà Nội.

          - Căn cứ vào quyền hạn của Thường trực Ban liên lạc  Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào, thành phố Hà Nội.

          - Theo  đề nghị của Thường trực lâm thời  Ban liên lạc  các đơn vị truyền thống Quân tình nguyện trực thuộc Bộ Tư lệnh Mặt trận 31, Thường trực Ban liên lạc thành phố Hà Nội - Quyết định:

 

QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1: Công nhận  Ban liên lac truyền thống các đơn vị (Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Tiểu đoàn, Đại đội, Kho, Trạm) trực thuộc Bộ Tư lệnh Mặt trn 31, là tổ chức thành viên trực thuộc  Ban liên lạc  Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào, thành phố Hà Nội.

       Điều 2:    Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Đức, là Trưởng ban.  Ban chấp hành lâm thời Ban liên lạc truyền thống các đơn vị (Bộ tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Tiểu đoàn, Đại đội, Kho, Trạm) trực thuộc Bộ Tư lệnh Mặt trn 31 - gồm 09 đồng chí trong danh sách sau  ( có danh sách kèm theo).

       Điều 3: Thường trực Ban liên lạc truyền thống các đơn vị (Bộ tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Tiểu đoàn, Đại đội, Kho, Trạm) trực thuộc Bộ Tư lệnh Mặt trn 31, chịu trách nhiệm  thông báo Quyết định này đến  tổ chức thuộc quyền và cựu cán bộ - chiến sĩ  các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Mặt trn 31, thường trú tại Thành phố Hà Nội, tự nguyện tham gia sinh hoạt trong Ban liên lạc.

      Điều 4: Thường trực Ban liên lạc chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động đúng Đường lối, Chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, Điều lệ cựu Chiến binh Việt Nam và Quy chế của Ban liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào – thành phố Hà Nội.

       Điều 5: Quyết định này thay cho các Quyết định đã ban hành trước đây và có hiệu lực từ ngày ký!

 

                                                                      T.M / THƯỜNG TRỰC BAN LIÊN LẠC

                                                                                                     TRƯỞNG BAN

Nơi nhận: TT BLL mặt trận 31 .

                         -Lưu Vp BLL .                                                                       (Đã ký)

 

 

                                                                            Thiếu tướng  Bùi Minh Thứ.

 

              BLL QUÂN TÌNH NGUYỆN VÀ                

                           CHUYÊN GIA QUÂN SỰ VIỆT NAM

                                     GIÚP LÀO – TP HÀ NỘI.                               

                      

DANH SÁCH  BAN CHẤP HÀNH

BAN LIÊN LẠC  TRUYỀN THỐNG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 BỘ TƯ LỆNH MẶT TRẬN 31.

  ( Ban hành theo Quyết định số: 03 - / BLL - QTN Lào – TP Hà Nội,

 ngày 24 tháng 7 năm 2019).

 

 

TT

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ TRONG BLL

Đ VỊ TRUYÊN

THỐNG QTN

CHỨC VỤ

KHI NGHỈ HƯU

 

01

Đại tá

Nguyễn Hữu Đức

 

Trưởng Ban

Cục Chính trị

Mặt trận 31

Trưởng phòng

Nhà xuất bản Quân đội

 

02

Trung tá

Bùi Minh Sơn

PhóTrưởng Ban

Thường trực

Cục Chính trị

Mặt trận 31

          Nhà văn hóa

Học viện Hậu cần

 

03

Đại tá

Trần Văn Vụ

Phó

Trưởng Ban

Tiểu đoàn 195

 Tăng-Thiết giáp

Cán bộ nghiên cứu

BTL Tăng – Thiết giáp

 

04

Đại tá

Trần chí Trai

Phó

Trưởng Ban

Viện Quân Y 139

     Mặt trận 31

Phó Trưởng phòng Cán bộ

Tổng cục Hậu Cần.

 

05

CV

Nguyễn Văn Thúy

Phó

Trưởng Ban

Tiểu đoàn 25

Công Binh

 

       CCB d25 CB MT31

 

06

Trung tá

Đào Hải Duyên

Phó

Trưởng Ban

Đoàn Nghệ thuật

Quân khu Tây bắc

Nghệ sỹ

 

07

CV

Nguyễn Xuân Hùng

Ủy viên

Thường trực

Tiểu đoàn 25

Công Binh

 

       CCB d25CB MT31

 

08

CV

Trần Đình Huân

Ủy viên

Thường trực

 

Sư đoàn 31

Phụ trách

công tác chính sách

 

09

CV

Nguyễn Trọng Việt

Ủy viên

Thường trực

Tiểu đoàn 36

 Cảnh vệ

Bộ Tư lệnh 31

           

              Giám đốc

         

                     Lưu ý: Đề nghị Thường trực BLL ổn định tổ chức trong tháng 8/ 2019.

                                 - Tháng 9/2019, BLL đi vào hoạt động.                         

                                                         T.M/THƯỜNG TRỰC BAN LIÊN LẠC

                                                                           TRƯỞNG BAN

                                                                                  “ Đã Ký

                                                                    Thiếu tướng Bùi Minh Thứ

                Nơi gửi: BLL MT31.

-      Lưu VP BLL Hà Nội.               

  • Bản quyền thuộc: Ban Liên lạc toàn quốc Quân tình nguyện & Chuyên gia Việt Nam tại Lào
  Địa chỉ: Số 79-81 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  Địa chỉ ban biên tập: Số 1 An Dương, Quận Tây Hồ, Hà Nội
  Hộp thư điện tử: banbientapwqtn@gmail.com
  Trưởng ban Biên tập: Chuyên viên cao cấp Lê Mai
  Phó trưởng ban Biên tập: Thạc sỹ, Đại tá  Nguyễn Quốc Chinh
  Thư ký ban Biên tập: Đại tá Nguyễn Hữu Đức
 • Số người đang online: : 4
  Tổng số lượt truy cập: 242877
  Copyright @ 2016. Designed by DTC