Hội thảo khoa học “Hoạt động cách mạng của đồng chí Cayxỏn Phômvihản tại Việt Nam giai đoạn 1935 – 1975”

Hội thảo khoa học

 “Hoạt động cách mạng của đồng chí Cayxỏn Phômvihản

tại Việt Nam giai đoạn 1935 – 1975


 a1.jpg

 Các đồng chí Cayxon Phômvihan, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp và các đại biểu dự Đại hội IV Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 1976.          Ngày 18-9 Ban chủ nhiệm Đề án thuộc Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa họcHoạt động cách mạng của đồng chí Cayxỏn Phômvihản tại Việt Nam giai đoạn 1935 – 1975. Các đồng chí Khăm Sing, Tham tán Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam; Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng Ban liên lạc QTN và CGQS Việt Nam giúp Lào; Đại tá Trần Thành, Anh hùng LLVT thuộc Tổng cục 2 có hơn 40 năm là QTN và nhiều sĩ quan cao cấp cựu QTN, CGQS giúp Lào; đồng chí Phạm Hồng Kiêu, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quan Sơn, Thanh Hóa (nơi diễn ra sự kiện Thành lập Đảng NDCM Lào, năm 1955); PGS,TS Đàm Đức Vượngcác nhà khoa học trong và ngoài Học viện, đến dự, phát biểu tham luậnCác PGS,TS: Trần Minh Trưởng, Viện trưởng; Đỗ Xuân Tuất Lý Việt Quang, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng chủ trì hội thảo.

            Hội thảo nhận được gần 20 bài viết tham luận, trong đó có nhiều bài đọc tại hội thảo góp phần làm sáng rõ và sâu sắc hơn những dấu mốc, sự kiện quan trọng trong quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Cayxỏn Phômvihản tại Việt Nam trong các giai đoạn 1935-1945; 1945-1954 và 1954-1975. Báo cáo đề dẫn và các tham luận đánh giá về quá trình đồng chí Cayxỏn Phômvihản tiếp thu ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng, phát triển sáng tạo vào thực tiễn cách mạng ở Lào, góp phần xây dựng, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào-Việt Nam… đã nhấn mạnh: Trong lịch sử quan hệ quốc tế từ xưa tới nay, quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc, đấu tranh vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Mối quan hệ đặc biệt ấy phát triển từ quan hệ truyền thống, do Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nền móng và chính Người cùng Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Mối quan hệ ấy đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trước đây, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào ngày nay.

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản (1920-1992), nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Đảng NDCM Lào, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch nước nước CHDCND Lào. Từ khi tham gia cách mạng cho đến khi trở thành người đứng đầu Đảng, Chính phủ và Nhà nước Lào, đồng chí Cayxỏn Phômvihản đã cống hiến toàn bộ tài năng, trí lực của mình cho sự nghiệp cách mạng Lào, cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi thử thách, khó khăn, giành những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh của nhân dân các bộ tộc Lào trước đây, cũng như sự nghiệp đổi mới của đất nước Lào ngày nay. Lịch sử cách mạng Lào, lịch sử Đảng NDCM Lào mãi khắc ghi và khẳng định, đồng chí Cayxỏn Phômvihản là một nhà lãnh đạo tài năng và đức độ, vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và nhân dân các bộ tộc Lào; người bạn gần gũi, chí thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

            Quá trình hai dân tộc Lào và Việt Nam tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống kẻ thù chung, đồng chí Cayxỏn Phômvihản đã có nhiều hoạt động quan trọng tại Việt Nam. Năm 1935, khi 15 tuổi đồng chí Cayxỏn Phômvihản rời quê hương Xavẳnnakhệt sang Việt Nam theo học tại Trường Trung học Bảo hộ  (Trường Bưởi nay là Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội). Trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ (1936-1939), đồng chí Cayxỏn Phômvihản tham gia phong trào đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ ở Đông Dương tại Việt Nam. Sau tốt nghiệp tú tài toàn phần, từ năm 1943-1945, đồng chí theo học tại  Trường Luật tại Hà Nội. Tháng 12-1944, Đồng chí gia nhập Hội Thanh niên Cứu quốc tại Hà Nội với nhiệm vụ vận động thanh niên, học sinh, sinh viên đấu tranh chống thực dân Pháp, phát xít Nhật xâm lược. Sau khi Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương (9-3-1945), đồng chí Cayxỏn Phômvihản rời Hà Nội, trở về Lào tham gia giành chính quyền ở Savanakhẹt.  

Cuối năm 1945, đồng chí Cayxon Phoomvihan rời quê hương trở lại Hà Nội. Trong thời kỳ hai dân tộc Việt Nam và Lào kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) và đế quốc Mỹ xâm lược (1954-1975), đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng gắn liền với hoạt động cách mạng của đồng chí Cayxỏn Phômvihản tại Việt Nam. Đồng chí đã cùng Trung ương Đảng, Chính phủ kháng chiến và QĐND Lào đã có nhiều hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Lào và tiếp tục xây dựng, vun đắp quan hệ đoàn kết, liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam, Việt Nam- Lào.

Từ ngày 22-3 đến ngày 5-4-1955, tại xã Sơn Thủy (huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) đồng chí Cayxỏn Phômvihản tham gia Hội nghị thành lập Đảng Nhân dân Lào (sau này đổi là Đảng NDCM Lào); được bầu vào Ban lãnh đạo toàn quốc của Đảng (Ban Chấp hành Trung ương) và được cử làm Thư ký (tức Tổng Bí thư). Sự ra đời của Đảng Nhân dân Lào mở ra bước ngoặt mới trong lịch sử cách mạng Lào, đánh dấu bước trưởng thành mới trong quan hệ đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, quân đội và nhân dân Việt Nam - Lào. Những năm 1955-1960, trên vùng đất Thanh Hóa, đồng chí Cayxỏn Phômvihản cùng Trung ương Đảng và Chính phủ kháng chiến Lào đã có nhiều hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Lào. Trong thời gian ở đây, đồng chí Cayxỏn Phômvihản cùng Trung ương Đảng và Chính phủ Lào được nhân dân Việt Nam che chở, bảo vệ chu đáo, cẩn mật.

Tháng 9-1960: Đồng chí dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Lào tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam tại Hà Nội. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở Lào và Việt Nam, đồng chí Cayxỏn Phômvihản đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ, Quân đội Lào có nhiều chuyến đi thăm, làm việc, hội đàm với đoàn đại biểu của Đảng, Chính phủ, quân đội Việt Nam. Các cuộc đi thăm, làm việc, hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí đoàn kết, chân thành, thẳng thắn trên tinh thần đồng chí, anh em, giúp cho hai bên có những quyết định đúng đắn trong mỗi bước đường phát triển đi tới thắng lợi của cách mạng mỗi nước.

Những sự kiện lịch sử đó có ý nghĩa quan trọng đối với nhận thức, tư tưởng, tình cảm của đồng chí Cayxỏn Phômvihản trong quá trình hoạt động cách mạng, cũng như việc củng cố quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt của quân và dân hai nước Việt Nam- Lào; đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của nhân dân Lào và Việt Nam. Đặc biệt, từ năm 1946 đồng chí Cayxỏn Phômvihản đã được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần. Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Việt Nam luôn theo dõi và ủng hỗ các hoạt động cách mạng, luôn dành tình cảm đặc biệt đối với đồng chí Cayxỏn Phômvihản. Đồng thời đánh giá cao về tư duy sáng tạo, về phẩm chất, tài năng và trân trọng tình cảm đồng chí Cayxỏn Phômvihản dành cho cách mạng Việt Nam.

Sau ngày nước Lào hoàn toàn giải phóng (12-1975), bước vào thời kỳ mới, trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước CHDQND Lào, cho đến khi từ trần (ngày 21/11/1992), đồng chí Cayxỏn Phômvihản tiếp tục có những cống hiến to lớn vào việc sáng tạo phát triển đường lối cách mạng, đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp thực tiễn đất nước Lào và bối cảnh khu vực, quốc tế đầy biến động; củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào.

Với những thông tin tư liệu phong phú, có giá trị khoa học, hội thảo góp thêm tư liệu, cơ sở để Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm Đề án “Hoạt động cách mạng của đồng chí Cayxon Phoomvihan tại Việt nam giai đoạn 1935-1975” tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh trong thời gian tới.

                                                              Tin ảnh: HÀ NAM


            a2.jpg

                            Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương đọc tham luận. • Bản quyền thuộc: Ban Liên lạc toàn quốc Quân tình nguyện & Chuyên gia Việt Nam tại Lào
  Địa chỉ: Số 79-81 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  Địa chỉ ban biên tập: Số 1 An Dương, Quận Tây Hồ, Hà Nội
  Hộp thư điện tử: banbientapwqtn@gmail.com
  Trưởng ban Biên tập: Chuyên viên cao cấp Lê Mai
  Phó trưởng ban Biên tập: Thạc sỹ, Đại tá  Nguyễn Quốc Chinh
  Thư ký ban Biên tập: Đại tá Nguyễn Hữu Đức
 • Số người đang online: : 8
  Tổng số lượt truy cập: 186067
  Copyright @ 2016. Designed by DTC